Stichting Promotie Orgel Projecten

De stichting heeft ten doel:

Het ontwikkelen van projecten, het ondersteunen van initiatieven op het gebied van het orgelonderwijs en de orgelliteratuur, zomede orgelgeluidsopnamen en voorts al hetgeen met het één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zijn des woords.

Secretariaat:

Pastorielaan 131
3828 EZ HOOGLAND/AMERSFOORT
Telefoon: 033 4553256

Catalogus

Download hier de catalogus van de Stichting