Stichting Promotie Orgelprojecten  

De stichting heeft ten doel:

Het ontwikkelen van projecten, het ondersteunen van initiatieven op het gebied van het orgelonderwijs en de orgelliteratuur, zomede orgelgeluidsopnamen en voorts al hetgeen met het één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zijn des woords.

Catalogus Stichting POP 

Secretariaat: Pastorielaan 131
3828 EZ HOOGLAND/AMERSFOORT-
Tel 033 4553256
E mail: twillerttwillert@hotmail.com
Website: www.willemvantwillert.nl

U kunt de bladmuziek en CD's bestellen door overmaking van de genoemde prijs op onze Postbank rek.nr. NL62INGB0001044661 ten name van:

Stichting P.O.P
Pastorielaan 131 
Hoogland. 

Vermeld svp uw adres op de overmaking.  
Graag vermelden welke bladmuziek of CD u wenst door opgave van de titel en evt. het nummer.  
Voor nadere informatie kunt u altijd bellen of mailen.